Historie CANTATE

Smíšený pěvecký sbor začal v Rokycanech pod uměleckým jménem CANTATE působit v Rokycanech od roku 1989, vznikl ovšem již v roce 1985. Tehdy ještě neměl svůj vlastní název, byl veden jako jedna z volnočasových aktivit tehdejšího „Sdruženého klubu pracujících“, jak bylo v té době obvyklé.

Po zániku klubu se sbor osamostatnil a členové si zvolili název CANTATE, jež je odvozen od latinského slova cantare – zpívat; cantate vyjadřuje jeho imperativ – zpívej!

Od svého vzniku pracoval a vystupoval pěvecký sbor pod vedením svého zakladatele a současně prvního sbormistra pana Jiřího Langmajera, absolventa pražské konzervatoře oboru sólový zpěv. Pořádal samostatné koncerty, účastnil se společných „Setkání pěvců“ organizovaných Unií českých pěveckých sborů, vystupoval
v rámci řady kulturních a společenských příležitostí. Bohužel se nám však z období let 1985 – 1994 nedochovala kronika, proto nelze podat přesnější ucelený pohled na jeho tehdejší činnost.

Po devíti letech svého působení se členové sboru rozešli se sbormistrem pro programové neshody, které bohužel vedly
k odchodu několika zakládajících členů. Pro zachování a ozdravění sboru se ostatní rozhodli pro výměnu sbormistra. V polovině června 1994 tak byl do funkce sbormistra uveden PaeDr. Jiří Frolík, v té době odborný asistent katedry hudební kultury Fakulty pedagogické ZČU, zároveň sbormistr Plzeňského akademického sboru ZČU
v Plzni.

S novým sbormistrem sbor vystoupil již 10. září 1994 na vernisáži
v Muzeu dr. B. Horáka v Rokycanech a do konce roku zpíval ještě několikrát na rokycanském okrese včetně společného koncertu se sborem „Notz´she Bayerwaldchor“ z německého Rimbachu. Snahou sbormistra bylo  v krátké době nastudovat se sborem nový repertoár.

Za významný lze označit rok 1995, v němž  Cantate slavilo desetileté výročí. Jubilejní koncert v Rokycanech byl hodnocen v místním Rokycanském deníku takto: “ Sbor vyniká nestrojenou jednolitostí
a podmanivostí vroucnému projevu celku. Zejména u klasických skladeb pianissima připomínala varhany nebo jemně měkké flétny… Úspěch koncertu byl veliký a silný potlesk posluchačů to dosvědčoval.“ Mezi nejvýznamnější koncerty následujícího období je třeba počítat  koncerty v Plzni, společná vystoupení s německými sbory u nás i v Německu, koncerty pro Kruh přátel hudby.

Patnáctiny v roce  2000 oslavil Smíšený pěvecký sbor Cantate velkými koncerty v průběhu května a června. Výroční koncert pořádal  na Střelnici v Rokycanech, společný koncert Cantate a Plzeňského akademického sboru proběhl aule ZČU v Plzni, podle místního tisku zcela zaujal na koncertu v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou či koncertem, který se uskutečnil v Rakovníku v rámci Festivalu duchovní hudby. V následujících období  se pěvecký sbor kromě vlastních koncertů prezentoval   na Setkání pěvců Unie českých pěveckých sborů v Domažlicích,  v Klatovech a v Aši.

Rok 2004 byl významný pro naši republiku nejen vstupem do Evropské unie, ale z pohledu hudebního též vyhlášením
jako Rok české hudby. Na tyto důležité události pochopitelně zareagoval i pěvecký sbor Cantate. Uspořádal v Klubu komorní kultury v Rokycanech slavnostní koncert ke vstupu České republiky do Evropské unie a podobným repertoárem se prezentoval i na slavnostním koncertu  v Radnicích. Velkou motivací pro sbor se stala účast na prestižním Festivalu duchovní hudby Tibi Laus v Mostě, odkud se pěvecké těleso vrátilo s výborným hodnocením odborné poroty.  Vyvrcholením tohoto roku se stal zájezd do Bocholtu v SRN na pozvání místního mužského pěveckého sboru MGV „Sängerbund“ 1885 e. V. Bocholt. I když podmínky ze strany pořadatele umožnily koncertní zájezd jen patnácti členům Cantate, ukázalo se, že  v této početně slabé, ale hlasově vyvážené sestavě dokázal sbor v průběhu pobytu podat výkony, které byly přijaty místním sborem i publikem velmi vstřícně a hodnoceny jako výborné. I zde se sbor podobně jako při všech ostatních akcích prezentoval kromě duchovních i světských skladeb evropských autorů řadou spirituálů a především českou hudbou, z níž zazněly hlavně skladby A.Dvořáka, B.Martinů, L.Janáčka a vděčné úpravy českých lidových písní.

Od poloviny roku 1994 sbor nastudoval více než 170 skladeb duchovních,  světských, úpravy lidových písní,  spirituály a gospely.

V období 1994 – 2007 uskutečnil pěvecký sbor Cantate na 160 vystoupení, z toho bylo na 100 samostatných koncertů, dále vystupoval například při vernisážích, hromadných koncertech nebo církevních obřadech.

V červnu 2016 sbor opustil jeho v pořadí druhý sbormistr. Po krátkém prázdninovém bezvládí na místo sbormistra nastoupil pan Ctibor Ott, muzikant, zvukař a učitel hry na klávesové nástroje, kterého od roku 2018 příležitostně zastupoval pan Libor Steiner, taktéž člen plzeňského smíšeného sboru Nová Česká Píseň.

Od června 2019 převzal sbor po tříleté zdravotní přestávce opět náš dlouholetý sbormistr pan Jiří Frolík.

Po více než dvouleté přestávce, způsobené celosvětovou pandemií se zákazem veřejné pěvecké činnosti sbor obnovil svoji činnost na jaře roku 2022. Vzhledem k vleklým zdravotním potížím nás bohužel už definitivně opustil sbormistr pan Jiří Frolík. Taktovky sboru se ujala slečna Eliška Mužová, toho času studující na PF ZČU Plzeň, dcera naší dlouholeté členky Ivy Mužové.

Smíšený pěvecký sbor Cantate se za dobu svého trvání stal nedílnou součástí kulturního života ve městě Rokycany i v našem regionu.
Byl také dlouholetým členem Unie českých pěveckých sborů, ze které však v roce 2021 na vlastní přání vystoupil.