Archiv rubriky: ARCHIV

SBOROVÝ „RESTART“

Po dlouhé pandemické odmlce, ukončené bohužel odchodem našeho dlouholetého sbormistra Jiřího Frolíka definitivně do „sbormistrovského“ důchodu, jsme v březnu obnovili činnost sboru pod vedením slečny Elišky Mužové. Ta nám na uvítanou připravila několik nových svěžích skladbiček jako stvořených pro nadcházející jarní sezónu. Vzhledem k tomu, že se s námi během bezmála dvouletého přerušení rozloučilo také několik dosavadních členů, budeme se scházet v poněkud menším počtu, než na jaký byli naši posluchači a příznivci zvyklí. Tomu bude odpovídat také repertoár, nově sestavený z jednodušších skladeb, převážně lidových, které zvládneme v oslabené sestavě kvalitně zazpívat. Věříme však, že se časem naše řady doplní novými členy. Na časy se již trochu blýsklo.