Historie CANTATE

 

Náš smíšený pěvecký sbor začal v Rokycanech pod uměleckým jménem CANTATE působit v Rokycanech od roku 1989, vznikl ovšem již v roce 1985. Tehdy ještě neměl svůj vlastní název, byl veden jako jedna z volnočasových aktivit tehdejšího „Sdruženého klubu pracujících“, jak bylo v té době obvyklé.

Po zániku klubu se sbor osamostatnil a členové si zvolili název CANTATE, jež je odvozen od latinského slova cantare – zpívat; cantate vyjadřuje jeho imperativ – zpívej!

Od svého vzniku pracoval a vystupoval pěvecký sbor pod vedením svého zakladatele a současně prvního sbormistra pana Jiřího Langmajera, absolventa pražské konzervatoře oboru sólový zpěv. Pořádal samostatné koncerty, účastnil se společných „Setkání pěvců“ organizovaných Unií českých pěveckých sborů, vystupoval
v rámci řady kulturních a společenských příležitostí. Bohužel se nám však z období let 1985 – 1994 nedochovala kronika, proto nelze podat přesnější ucelený pohled na jeho tehdejší činnost.

Po devíti letech svého působení se členové sboru rozešli se sbormistrem pro programové neshody, které bohužel vedly
k odchodu několika zakládajících členů. Pro zachování a ozdravění sboru se ostatní rozhodli pro výměnu sbormistra. V polovině června 1994 tak byl do funkce sbormistra uveden PaeDr. Jiří Frolík, v té době odborný asistent katedry hudební kultury Fakulty pedagogické ZČU, zároveň sbormistr Plzeňského akademického sboru ZČU
v Plzni.

S novým sbormistrem sbor vystoupil již 10. září 1994 na vernisáži
v Muzeu dr. B. Horáka v Rokycanech a do konce roku zpíval ještě několikrát na rokycanském okrese včetně společného koncertu se sborem „Notz´she Bayerwaldchor“ z německého Rimbachu. Snahou sbormistra bylo  v krátké době nastudovat se sborem nový repertoár.

Za významný lze označit rok 1995, v němž  Cantate slavilo desetileté výročí. Jubilejní koncert v Rokycanech byl hodnocen v místním Rokycanském deníku takto: “ Sbor vyniká nestrojenou jednolitostí
a podmanivostí vroucnému projevu celku. Zejména u klasických skladeb pianissima připomínala varhany nebo jemně měkké flétny… Úspěch koncertu byl veliký a silný potlesk posluchačů to dosvědčoval.“ Mezi nejvýznamnější koncerty následujícího období je třeba počítat  koncerty v Plzni, společná vystoupení s německými sbory u nás i v Německu, koncerty pro Kruh přátel hudby.

Patnáctiny v roce  2000 oslavil Smíšený pěvecký sbor Cantate velkými koncerty v průběhu května a června. Výroční koncert pořádal  na Střelnici v Rokycanech, společný koncert Cantate a Plzeňského akademického sboru proběhl aule ZČU v Plzni, podle místního tisku zcela zaujal na koncertu v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou či koncertem, který se uskutečnil v Rakovníku v rámci Festivalu duchovní hudby. V následujících období  se pěvecký sbor kromě vlastních koncertů prezentoval   na Setkání pěvců Unie českých pěveckých sborů v Domažlicích,  v Klatovech a v Aši.

Rok 2004 byl významný pro naši republiku nejen vstupem do Evropské unie, ale z pohledu hudebního též vyhlášením
jako Rok české hudby. Na tyto důležité události pochopitelně zareagoval i pěvecký sbor Cantate. Uspořádal v Klubu komorní kultury v Rokycanech slavnostní koncert ke vstupu České republiky do Evropské unie a podobným repertoárem se prezentoval i na slavnostním koncertu  v Radnicích. Velkou motivací pro sbor se stala účast na prestižním Festivalu duchovní hudby Tibi Laus v Mostě, odkud se pěvecké těleso vrátilo s výborným hodnocením odborné poroty.  Vyvrcholením tohoto roku se stal zájezd do Bocholtu v SRN na pozvání místního mužského pěveckého sboru MGV „Sängerbund“ 1885 e. V. Bocholt. I když podmínky ze strany pořadatele umožnily koncertní zájezd jen patnácti členům Cantate, ukázalo se, že  v této početně slabé, ale hlasově vyvážené sestavě dokázal sbor v průběhu pobytu podat výkony, které byly přijaty místním sborem i publikem velmi vstřícně a hodnoceny jako výborné. I zde se sbor podobně jako při všech ostatních akcích prezentoval kromě duchovních i světských skladeb evropských autorů řadou spirituálů a především českou hudbou, z níž zazněly hlavně skladby A.Dvořáka, B.Martinů, L.Janáčka a vděčné úpravy českých lidových písní.

Od poloviny roku 1994 sbor nastudoval více než 170 skladeb duchovních,  světských, úpravy lidových písní,  spirituály a gospely.

V období 1994 – 2007 uskutečnil pěvecký sbor Cantate na 160 vystoupení, z toho bylo na 100 samostatných koncertů, dále vystupoval například při vernisážích, hromadných koncertech nebo církevních obřadech.

V červnu 2016 sbor opustil jeho v pořadí druhý sbormistr. Po krátkém prázdninovém bezvládí na místo sbormistra nastoupil pan Ctibor Ott. Sbor tak má po 22 letech opět společného sbormistra s přeštickým ženským sborem Carmina.

Smíšený pěvecký sbor Cantate se za dobu svého trvání stal nedílnou součástí kulturního života ve městě Rokycany i v našem regionu.
Je také dlouholetým členem Unie českých pěveckých sborů.